Ballet Cymru

023_Sian Trenberth Photography_DA18-11

Mae safleoedd Ballet Cymru yn ddelfrydol ar gyfer gweithdai a digwyddiadau busnesau, gyda llawer o olau dydd naturiol, cyfleusterau hygyrch ac ardaloedd ar wahân.   

Cyswllt

Ballet Cymru
Uned 1
Ystâd Fasnachu Wern
Tŷ-du
Casnewydd
NP10 9FQ 

Ffôn: +44 (0)1633 892927

E-bostjennyisaacs@welshballet.co.uk

Gwefan: www.welshballet.co.uk

 

Cyfleusterau

 • Wedi’u lleoli 5 munud o C27 neu C28 ar yr M4
 • Stiwdio ddawns gyda llawr dawnsio pren 14 metr sgwâr - delfrydol i berfformwyr, gwaith dawns creadigol a digwyddiadau dawns
 • Maes parcio mawr am ddim  
 • Man eco gyfeillgar
 • Gellir hefyd llogi swyddfeydd wedi’u dodrefnu’n llawn
 • Cegin â’r holl offer gyda chyfleusterau gwneud te / coffi
 • Wi-Fi am ddim  
 • Gofod stiwdio eilradd:  
  • Perffaith ar gyfer dawnsio cyfoes, sesiynau ffitrwydd dawns, gweithdai
  • Lle delfrydol ar gyfer gweithgareddau awyrol gyda tho uchel a matiau cwympo
  • Offer campfa ar gael i’w llogi
  • Ystafelloedd Newid

 

 

TRA104311 27/06/2019