Tŷ Beechwood

Beechwood-House

Mae Tŷ Beechwood yn cynnig llogi ei ystafelloedd cynadledda a hyfforddiant a’i ystafelloedd cyfweld.  Felly p’un ai a ydych yn trefnu cyfarfod busnes, cyfweliadau, seminarau, diwrnod hyfforddiant, arddangosfa neu ddiwrnod cyflwyno, mae ganddo’r lle perffaith i chi.

Mae ei staff proffesiynol a chyfeillgar yno i helpu’r diwrnod i redeg yn ddidrafferth.  Mae’r ystafelloedd golau ac agored yn y plasty hanesyddol hwn, sydd ym Mharc Beechwood, yn cynnig lleoliad ardderchog gyda golygfeydd o’r Parc ac ar draws Môr Hafren.

Manylion Cyswllt

Cyfeiriad

Tŷ Beechwood
Parc Beechwood
Christchurch Road
Casnewydd
NP19 8AJ

Ffôn: +44(0)1633 273502

E-bost: newport@venturewales.com

 

Cyfleusterau

 • Teledu/DVD/Fideo
 • Taflunwyr, Uwchdaflunydd, Sgrîn, Siart troi
 • Bwrdd clyfar
 • Mynediad i bobl anabl a mannau parcio i bobl anabl
 • Cylch clywed
 • Mynediad am ddim i’r rhyngrwyd
 • Parcio am ddim ar y ffordd
 • Yn agos at lwybr bysus
 • Lluniaeth a dewis o arlwyo ar gael
 • Cegin fach
 • Siop coffi ar y safle

Isod ceir crynodeb o’r lleoedd sydd ar gael, gyda chapasiti (nifer y bobl), trefniadau’r ystafelloedd a dimensiynau’r ystafelloedd mewn troedfedd sgwâr.

Ystafell

Theatr

Ystafell ddosbarth

Ystafell fwrdd

Tr. Sg.

G1

-

22

20

590

G3

40

18

18

584

G4

35

16

12

412

G5

55

30

20

601

Ystafell Gyfweld

-

-

4

-

Ystafell Ganolfan Gymunedol 1

       

Ystafell Ganolfan Gymunedol 2

       

 

Cyfeiriadau – oddi ar Gyffordd 34 (Coldra) yr M4

 • Cymerwch y bumed allanfa i’r dwyrain sydd â’r arwydd B4237 Casnewydd
 • Cymerwch yr ail allanfa i’r gorllewin sydd â’r arwydd B4237 Casnewydd
 • Ewch drwy 3 set o oleuadau traffig
 • Trowch i’r dde ar ôl y set nesaf o oleuadau traffig ar Beechwood Road. (Mae Beechwood Electronics ar y cornel).
 • Wrth y gyffordd T, trowch i’r chwith ar Christchurch Road
 • Mewn tua 500 llathen trowch i’r chwith i’r dramwyfa trwy’r gatiau gwyrdd

 

TRA104312 28/06/2019