Celtic Manor

Caernarfon-Suite-Celtic-Manor

Lleoliad Cwpan Ryder 2010 ac Uwchgynhadledd NATO yn 2014, mae Gwesty’r Celtic Manor yn gyrchfan o’r radd flaenaf dim ond dwy awr mewn car o Lundain.

Yn cynnal cynadleddau mawr, cyfarfodydd, arddangosfeydd, diwrnodau golff corfforaethol, gwleddoedd a llawr o ddigwyddiadau eraill, mae eisoes yn cael ei gydnabod fel un o’r cyrchfannau cynhadledd gorau yn Ewrop.   

Bydd Canolfan Confensiwn Rhyngwladol Cymru yn agor yn 2019.

Lletygarwch corfforaethol

Mae Gwesty’r Celtic Manor gyda digwyddiadau chwaraeon a chymdeithasol yn cynnig yr achlysur a’r lleoliad perffaith ar gyfer lletygarwch corfforaethol gan gynnwys Cystadleuaeth Agored Cymru’r Celtic Manor ym Mehefin a thwrnamaint tennis Tlws  Elemis.

Cyswllt

Gwesty’r Celtic Manor
Coldra Woods
Casnewydd
NP18 1HQ

Ffôn: +44(0)1633 410269

E-bostevents@celtic-manor.com

Gwefan: https://www.celtic-manor.com/conference-events

Cyfleusterau  

• Ystafell Caernarfon ar gyfer hyd at 1500 o gynrychiolwyr

• Neuadd arddangos 1200 metr sgwâr

• Gwledd i hyd at 800 o bobl

• 31 ystafell syndicet a chyfarfod ychwanegol

• Swyddfa a chanolfan fusnes y trefnydd

• 400 ystafell wely yn y gwesty

Mae crynodeb o’r lleoedd sydd ar gael, ynghyd â’r capasiti yn ôl amrywiaeth o gynlluniau ystafell, a meintiau’r ystafelloedd o ran hyd, lled ac uchder isod:

Ystafell

Theatr

Ystafell ddosbarth

Ystafell fwrdd

Arlwyo

H

Ll

U

Ystafell Caernarfon

1500

Dd/B

Dd/B

770

45

28

6.2

Augusta

400

Dd/B

Dd/B

340

26 & 10

13 & 6.5

4.8

Beaumaris

170

150

42

200

17

15

3

Via Julia

150

Dd/B

36

120

15

10

3

Mynwy

80

10

10

Dd/B

4.5

4.5

3

2x

150

90

42

100

17 & 4.5

9 & 4.5

3

2x

45

Dd/B

18-20

30-40

9

7

3

4x

34

25

20

Dd/B

8.5 & 8

6.5 & 5

3

3x

Dd/B

18

18

Dd/B

8.5 & 7.5

4.5

3

5x

Dd/B

10

10

Dd/B

4.5

4.5

 

 

 

TRA103730 19/06/2019