Canolfan Christchurch

Christchurch-Centre-Main-Hall

Dim ond 30 eiliad o gyffordd 26 yr M4, ac yn sefyll ar y prif ffordd trwy Dde Cymru, a chyda mynediad ffyrdd a rheilffyrdd gwych, mae Canolfan Christchurch mewn lle unigryw sydd â’r holl offer.

Mae prif awditoriwm ar gyfer hyd at 800 o bobl gan Ganolfan Christchurch, ystafelloedd trafod, ystafelloedd cynadledda a digon o lefydd parcio am ddim. Mae’r prif awditoriwm yn cynnwys system daflunio sgrin lydan 16’ x 9’, system PA a goleuo a osodwyd yn broffesiynol a mynediad di-wifr i’r we am ddim.

Gyda phrisiau cystadleuol, pecynnau wedi eu teilwra i’ch gofynion, ac amrywiol ddewisiadau arlwyo o bice ar y maen wrth gyrraedd i ginio bwffe twym, mae’r ganolfan yn cynnig gwasanaeth personol gydag ansawdd proffesiynol.

Cyswllt 

Canolfan Christchurch
BT Compound
Old Malpas Road
Casnewydd
NP20 5PP

Ffôn: +44 (0)1633 822211

E-bost:  bob@christchurchnewport.co.uk

Gwefanwww.christchurchcentre.com

 

Cyfleusterau

  • Awditoriwm 800 o seddi
  • Gofod arddangos 693m2
  • System PA a goleuo
  • System daflunio 16’ x 9’
  • Mynediad diwifr i’r we am ddim
  • Parcio am ddim ar y safle i 170+ o geir
  • Mynediad i’r anabl
  • Pecynnau cynadledda wedi eu teilwra’n bwrpasol

Gweler isod grynodeb o’r lleoedd sydd ar gael, ynghyd â nifer y bobl y gellir eu rhoi mewn amrywiaeth o gynlluniau ystafell, a meintiau ystafelloedd o ran hyd, lled ac uchder.

Ystafell

Theatr

Ystafell Bwrdd

Arlwyo

H

Ll

U

Prif Neuadd

800

Dd/B

400

33

21

5

Yr Anecs

70

Dd/B

50

12

10

3

Ystafell Gyfarfod 1

40

16

24

6.3

6.2

3

Ystafell Gyfarfod 2

15

10

10

7.5

4.3

3

 

TRA103734 19/06/2019