Gwesty Coldra Court

Coldra Court Hotel main entrance

Lleoliad gwych i gynadleddau, digwyddiadau corfforaethol a chyfarfodydd o bob maint ac yn rhan o grŵp Celtic Manor Resort. 

Cynnal cyfarfod bwrdd, sesiwn hyfforddi neu gynhadledd fusnes yn un o’r naw ystafell gyfarfod, wyth ohonynt a golau ddydd naturiol, goleuadau gwych ac wedi eu haddurno’n chwaethus. 

Ailwampiwyd ystafelloedd cyfarfod y Tintern, Caerleon, Castleton, Wentwood ac Usk yn llwyr ym is Ionawr 2017.  

Cyswllt

Gwesty Coldra Court
Newport Road
Langstone
Casnewydd
NP18 2LX

Ffôn: +44(0)1633 413737

Gwefanhttps://www.celtic-manor.com/conference-events

Mae cyfleusterau’n cynnwys:

  • Naw ystafell gyfarfod hyblyg i rhwng dau a 300 o bobl
  • Wi-Fi
  • 220 o lefydd parcio i fynychwyr
  • Wedi ei leoli oddi ar gyffordd 24 traffordd yr M4
  • 148 ystafell wely yn y gwesty 
  • Bwyty a chanolfan ffitrwydd 

Mae’r ystafell ddigwyddiadau fwyaf, y Severn Suite, wedi ei lleoli ar y llawr gwaelod ac iddi ei mynediad a’i bar preifat ei hun.

Mae’r lleoliad helaeth hwn yn dal hyd at 300 o fynychwyr ar batrwm gosodiad theatr, gyda’i ardal drafod ar wahân ei hun.

Ystafell

Theatr

Ystafell ddosbarth

Ystafell Bwrdd

Arlwyo

H(m)

Ll(m)

U(m)

Severn Suite

300

150

140

200

28.0

9.0

3.4

Severn 1

70

30

24

-

7.0

9.0

3.4

Severn 2

70

30

24

-

7.0

9.0

3.4

Severn 3

150

60

60

110

14.0

10.0

3.4

Caerleon

18

9

12

-

6.9

3.9

2.8

Castleton

34

20

20

-

7.3

5.09

2.6

Wentwood

34

20

20

-

7.3

5.09

2.6

Tintern

18

9

12

-

6.98

3.79

2.8

Usk

18

9

12

-

7.3

3.8

3.79

Langstone

80

40

40

50

11.64

7.11

3.3

 

TRA103736 19/06/2019