Express by Holiday Inn

Express-by-Holiday-Inn-Meeting-Room

Mae’r gwesty mewn lleoliad cyfleus ddwy funud o Gyffordd 28 yr M4. Mae yna bum ystafell gyfarfod fodern â system aerdymheru, i gyd yn cynnig golau dydd, sy’n gallu croesawu hyd at hanner cant o gynrychiolwyr ar gyfer cynadleddau a chyfarfodydd busnes.

Mae’r gwesty’n cynnig pecyn Campus, sy’n cynnwys lluniaeth, offer busnes ac offer swyddfa, a chyfradd Cynrychiolydd Dydd, sydd hefyd yn cynnwys cinio bwffe.

Ar ôl y cyfarfod, arhoswch yn un o’n 125 o ystafelloedd gwely en-suite sydd i gyd yn cynnwys cawodydd pŵer a chyfleusterau i wneud paned.

Manylion Cyswllt

Lakeside Drive
Coedcernyw
Casnewydd 
NP10 8BB

Ffôn: +44(0)1633 819850

Ffacs: +44(0)1633 819998

E-bost:  info@expressnewport.co.uk 

Gwefanwww.expressnewport.co.uk

 

Cyfleusterau

  • 5 ystafell gyfarfod i’w llogi
  • Gosodiadau theatr, ystafell fwrdd, pedol ar gael
  • System aerdymheru
  • Parcio am ddim (rhaid cofrestru manylion y cerbyd wrth y Dderbynfa)
  • Wi-Fi am ddim
  • Cinio a swper cynhadledd (costau yn berthnasol)
  • Llogi offer (costau yn berthnasol)

Gallwch weld crynodeb o’r lleoedd sydd ar gael isod, ynghyd â nifer y bobl y gellir eu cynnwys mewn amrywiaeth o gynlluniau ystafell, a meintiau ystafelloedd o ran hyd, lled ac uchder.

Ystafell

 Theatr  

 Ystafell fwrdd   

 Pedol 

 H   

 Ll     

 U   

Caerffili

50

22

15

11

5.28

2.6

Cas-gwent

14

10

10

7

3

2.6

Harlech

30

14

10

6

5

2.6

Hensol

20

12

10

7

5

2.6

Pembridge

20

12

10

8

4

2.6

 

 

TRA103777 24/06/2019