Fourteen Locks

Fourteen-Locks

Mae Canolfan Gamlas a Threftadaeth Fourteen Locks wedi’i lleoli mewn ardal wledig brydferth ac mae Ystafell Gyfarfod Cefn ar gael i’w llogi fesul diwrnod, hanner diwrnod neu awr.

Mae cyfleusterau bwrdd gwyn a thaflunydd rhyngweithiol wedi’u cynnwys yn y ffi llogi ac mae gwasanaeth arlwyo ar gael.  Rhoddir gostyngiad am ddefnyddio’r ystafell mewn modd cymunedol.

Cyswllt 

Canolfan Gamlas Fourteen Locks
High Cross
Casnewydd
NP10 9GN

Ffôn: +44(0)1633 892167

E-bostfourteenlocks@mbact.org.uk 

Gwefanwww.fourteenlocks.mbact.org.uk

 

Cyfleusterau  

  • Offer wedi’i gynnwys
  • Ystafell bwrpasol
  • Siop ac arlwyo ar gael
  • Parcio ar y safle

Rhoddir capasiti'r ystafell gyfarfod isod.

Ystafell

 Theatr 

 Ystafell fwrdd 

Ystafell Gyfarfod Cefn 

30

15TRA103202 14/06/2019