Holiday Inn conferences

Holiday-Inn-Conference-Room

Ar gyffordd 24 oddi ar draffordd yr M4, Holiday Inn Casnewydd yw’r lle delfrydol i gynnal eich cyfarfod, seminar neu ddigwyddiad.

P’un a’ch bod yn gwahodd 10 neu 460 o bobl, mae gan y gwesty 12 o ystafelloedd y gellir eu haddasu i wneud lle i chi a’ch gwesteion.

Mae gennym gyfleusterau parcio helaeth ar y safle a chynhigir WiFi am ddim ym mhob rhan o’r gwesty.

Mae Bar a Bwyty Harpers yn cynnig dewis deniadol o fwydydd lleol a bwydlen goffi helaeth.

Mae’r gwesty’n cynnig prisiau cystadleuol iawn i bob math o gyfarfod, p’un a’ch bod yn chwilio am ystafell am awr yn unig, neu becyn preswyl llawn. 

Cyswllt 

Holiday Inn
Y Coldra
Casnewydd
NP18 2YG

Ffôn: +44(0)1633 412777
Ffacs: +44(0)1633 411600

E-bost:  newportevents@holidayinns.co.uk

Gwefanwww.hinewport.co.uk

Cyfleusterau

  • Campfa fach a phwll sblasio
  • Digon o leoedd parcio
  • Ystafelloedd cynadledda pwrpasol
  • Pecynnau cynadledda a gaiff eu teilwra’n bwrpasol
  • Mae’r holl ystafelloedd cyfarfod ar y llawr gwaelod ac yn hygyrch

Isod mae crynodeb o’r lleoedd sydd ar gael, ynghyd â nifer y bobl y gellir eu rhoi mewn amrywiaeth o gynlluniau ystafell, a meintiau ystafelloedd o ran hyd, lled ac uchder.

Ystafell

Darlithfa

Ystafell ddosbarth

Ystafell fwrdd

Arlwyo

Ll 

Ystafell Gwent

500

250

20

400

 26.5

 24.1

 3.8

Ystafell Working Wall

50

20

40

45

 7.3

 5 

 2.6

Ystafell Caldicot

40

25

28

30

8.2

6

 2.4

6 Ystafell Gyfarfod Fach

20

10

12

Dd/B

7.6

7.6

 2.4

 

TRA103208 14/06/2019