Canolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru

ICCW_exterior3ICC

Yn agor yn 2019...

Rydym ni wedi teithio’r byd i ddarganfod yr hyn sy’n creu’r canolfannau mwyaf ysbrydoledig. Y canlyniad yw CGR Cymru sydd o safon ryngwladol. Mae’n cau’r blwch rhwng y llwyd a’r gwyrdd, y diwydiant a’r amgylchedd.

CGR Cymru. Adeilad hardd. Lleoliad cyfleus.

Wedi ei hadeiladu mewn coetir trawiadol, nepell o’r M4, mae CGR Cymru yn arddangos ei honglau annisgwyl a’i llinellau cryf yn hyderus, gan gyhoeddi ei phresenoldeb yn gadarn dros yr M4 wrth i Gymru gyflwyno ei chanolfan gynadledda newydd i’r byd. 

Cysylltu 

CGR Cymru
Coedwig y Coldra
Casnewydd
De Cymru
NP18 1HQ 
Y Deyrnas Unedig

Ffôn: +44(0)1633 410200

E-bostleadtheway@iccwales.com

Gwefanwww.iccwales.com

 

Cyfleusterau 

 • Awditoriwm gyda seddu ar wahanol lefelau ar gyfer 1,500 o bobl  wedi eu dosbarthu’n gyfartal rhwng y ddwy lefel.
 • Gofod 4,000 troedfedd sgwâr heb bileri, yn hyblyg ac  yn gallu cael ei rannu’n chwe adran
 • 15 o ystafelloedd cyfarfod hyblyg
 • 26,000 troedfedd sgwâr o ofod llawr
 • Hyd at 5000 o gynadleddwyr ar yr un pryd
 • Mynedfa atriwm hael gyda 2,500 troedfedd sgwâr o dir awyr agored
 • Golau dydd naturiol ym mhob ystafell gyfarfod ac yn y brif neuadd
 • Mannau rhwydweithio ar bob lefel
 • Cyfleusterau pwrpasol ar gyfer cleientiaid a thimau cynhyrchu
 • Llwytho uniongyrchol ar gyfer cerbydau cynyrchiadau ac arddangosfeydd
 • Arlwyo mewnol
 • Gofod digwyddiadau hyblyg gyda digonedd o offer clywedol a TG integredig