Sefydliad Lysaght

Lysaght-Institute

Mae Sefydliad Lysaght yn cynnig amgylchedd unigryw ar gyfer eich holl gyfarfodydd a chynadleddau.

Mae gan bob ystafell gyfarfod y dechnoleg ddiweddaraf i sicrhau bod eich cyfarfod yn gyfforddus, yn addysgiadol ac yn gofiadwy.

Gall yr ystafelloedd cyfarfod hyblyg fod yn addas ar gyfer pob gofyniad, o gyfarfodydd bach i gynadleddau ar gyfer 180 o gynrychiolwyr, gyda cyfleusterau ychwanegol i wneud eich cyfarfodydd yn effeithiol a chyfleus.

Wedi'i leoli rhwng Bryste a Chaerdydd, gyda'i faes parcio ei hun, mae Sefydliad Lysaght yn lleoliad gwych ar gyfer cyfarfodydd corfforaethol neu breifat, cynadleddau, priodasau neu bartïon.

Cyswllt

Sefydliad Lysaght
Orb Drive
Corporation Road
Casnewydd
NP19 0RA

Rhif Ffôn: +44 (0)1633 284911

E-bost:  helen.jones@linc-cymru.co.uk

Gwefanwww.lysaght-institute.com


Cyfleusterau 

  • Cyfleusterau cyflwyno cwbl ryngweithiol
  • Dolen sefydlu
  • Yn cydymffurfio ag anghenion deddfwriaeth anabledd
  • Mynediad am ddim i Wi-Fi
  • Amrywiaeth eang o becynnau arlwyo ar gael
  • Maes parcio
  • Cyfleusterau Crèche

Crynodeb o’r lleoedd sydd ar gael, ynghyd â nifer y bobl y gellir eu rhoi mewn amrywiaeth o gynlluniau ystafell, a meintiau ystafelloedd mewn metrau sgwâr.

Ystafell TG Orb Tata

Cyfleusterau: Teledu, fideo, DVD, uwchdaflunydd, siart troi, bwrdd gwyn rhyngweithiol, taflunydd, aerdymheru, system sain

Cyfradd: £120 + TAW am y diwrnod, £85 + TAW am hanner diwrnod

Ystafell

 Theatr 

 Ystafell ddosbarth 

 Ystafell fwrdd 

Maint (m2) 

 Diben

Ystafell TG Orb Tata

30

20

20

54.5

Cynadleddau, cyflwyniadau, cyfarfodydd, hyfforddiant

 

Ystafell Lysaght

Cyfleusterau: Teledu, fideo, DVD, uwchdaflunydd, siart troi, bwrdd gwyn rhyngweithiol, taflunydd, aerdymheru, system sain, mynediad i’r we

Cyfradd: £120 + TAW am y diwrnod, £85 + TAW am hanner diwrnod

Ystafell

Theatr

Ystafell ddosbarth

Ystafell fwrdd

Maint (m2)

Diben

Ystafell Lysaght

60

40

40

83

Cynadleddau, cyflwyniadau, cyfarfodydd, hyfforddiant, arddangosfeydd, seremonïau priodas

 

Prif Neuadd

Cyfleusterau: Teledu, fideo, DVD, uwchdaflunydd, siart troi, system sain, llawr meddal amlddefnydd, mynediad i gerbydau, sgrîn, taflunydd, system sain, llwyfan cludadwy, offer sain, dolen clyw, ardal bar, system oleuo

Cyfradd: £160 + TAW am y diwrnod

Ystafell

Theatr

Ystafell ddosbarth

Ystafell fwrdd

Maint (m2)

Diben

Prif Neuadd

180

180

180

278

Cynadleddau, cyflwyniadau, cyfarfodydd, hyfforddiant, partïon, seremonïau priodas

 

TRA103791 19/06/2019