Canolfan Casnewydd

Newport-Centre-function-room

Gallwch gynnal cyngherddau, cynadleddau ac arddangosfeydd yng Nghanolfan Casnewydd.

Gall y brif neuadd amlbwrpas gynnal unrhyw beth o gyngerdd cerddorol i gynhadledd fusnes ryngwladol, neu hyd yn oed arddangosfa ar raddfa lawn.

Mae ganddi ystod o ystafelloedd digwyddiadau hefyd, yn ogystal ag ystafell ffitrwydd a phwll hamdden. 

Cyswllt 

Archebu ac Amserlennu
Canolfan Casnewydd
Ffordd y Brenin
Casnewydd
NP20 1UH

Ffôn: +44(0)1633 656757

Gwefanhttps://casnewyddfyw.co.uk

Cyfleusterau

 • Ystafell ffitrwydd a phwll nofio
 • Teledu, fideo, uwchdaflunydd a sgrîn
 • Bwrdd gwyn rhyngweithiol a gliniadur
 • Piano traws Steinway
 • Piano traws bach Challen
 • Mynediad i’r anabl
 • Dolen glyw a mynediad i’r we
 • Offer sain a llwyfan symudol
 • System PA
 • System aerdymheru
 • Parcio gerllaw yng nghanol y ddinas
 • Yn agos at orsafoedd bysus a threnau
 • Lluniaeth ac arlwyo ar gael

Ystafell

Theatr 

Ystafell ddosbarth

Ystafell fwrdd

Arlwyo

H

Ll

U

Lolfa Glan yr Afon

300

-

40

250

25

17

2.6

Neuadd Is

1400

   

500

     

Ystafell y Llofft

70

20

30

70

33.7

15.5

3

Balconi’r Brif Neuadd

100

     

14

8

2.6

Ystafell Brynbuga

20

 

12

20

12.5

6.5

2.6

Ystafell Emlyn 1

20

10

12

20

7.7

5.8

3

Ystafell Emlyn 2

20

10

12

15

7.2

6.5

3

 

TRA103222 14/06/2019