Canolfan Dysgu Integredig Casnewydd

Newport Integrated Learning Centre

Mae’r lleoliad hwn sydd newydd gael ei ailwampio mewn safle cyfleus yng Nghasnewydd ac yn cynnig amrywiaeth o ystafelloedd sy’n addas ar gyfer cyfarfod bach hyd at ddigwyddiad mawr. Mae hefyd yn cynnig arlwyaeth wrth fyrddau. 

Yn ogystal, mae’r ganolfan yn cynnal cyfres o gyrsiau hyfforddiant o safon mewn meysydd megis y sector addysg, cyhoeddus a busnes.

Manylion Cyswllt

Cyfeiriad

Canolfan Dysgu Integredig Casnewydd
50 Commercial Road
Casnewydd
NP20 2PE

Ffôn: +44(0)1633 256482

E-bost: info@nilc.co.uk

Gwefan:  https://nilc.co.uk/

 

Cyfleusterau

  • Teledu Sky/digidol, fideo, uwchdaflunydd a sgrin
  • Bwrdd gwyn rhyngweithiol a gliniadur
  • Dolen glywed
  • Rhyngrwyd gyflym ar ffurf Wi-Fi a chyswllt gwifren
  • Digon o barcio cyfleus
  • Lluniaeth ac arlwyo ar gael

Gallwch weld crynodeb o’r lleoedd sydd ar gael isod, ynghyd â nifer y bobl y gellir eu cynnwys mewn amrywiaeth o gynlluniau ystafell, a meintiau ystafelloedd o ran hyd, lled ac uchder.

Ystafell

 Theatr 

Ystafell fwrdd

Ystafell ddosbarth

 Cabaret 

H (m)

Ll (m) 

Llawr Un, y Brif Neuadd

100

40

 

70

12.5

5.5

Llawr Un, Ystafell 1

 

15

   

5.2

3.6

Llawr Un, Ystafell 2

 

8

   

4.1

3.8

Llawr Gwaelod, Ystafell 1

 

15

   

7.6

5.6

Llawr Gwaelod, Ystafell Gyfrifiadura

   

8

 

5.8

3.8

Llawr Gwaelod, Ystafell 2

 

5

   

5.6

3.6

 

 

TRA104153 27/06/2019