Parc Golf Club

Parc Golf Club

Dim ond 4 munud o gyffordd 28 yr M4, mae Clwb Golff Parc yn cynnig cyfleusterau cynadledda ardderchog a hygyrch. Mae’r clwb yn cynnig amrywiaeth o becynnau ac yn hapus i deilwra cyfleusterau a bwydlenni i fodloni gofynion eich busnes.

Cyfeiriad:

Church Lane
Casnewydd
NP10 8TU

Ffôn: 01633 681011 / 680933

E-bostparc.golf@hotmail.com

Gwefanwww.parcgolfclub.co.uk

Mae cyfleusterau’n cynnwys:

  • WIFI am ddim
  • Offer clyweledol
  • Digonedd o le parcio am ddim

Gweler isod grynodeb o nifer y bobl mae’r lle yn ei ddal.

Ystafell

Capasiti

Ystafell Coed Sandal

100

Ystafell Werdd

30

 

TRA103871 19/06/2019