Clwb Golff Peterstone Lakes

Peterstone-Lakes-Golf-Club-function-room

Dim ond deg munud yn y car o’r M4, ond eto ynghanol cefn gwlad heddychlon, mae Clwb Golff Llynnoedd Llan-bedr Gwynllŵg yn lleoliad gwych ar gyfer eich cynhadledd neu gyfarfod.

Mae yna ddwy brif ystafell ddigwyddiadau, gyda’r un fwyaf yn cynnig lle i hyd at 200 o westeion.

Manylion Cyswllt 

Clwb Golff Llynnoedd Llan-bedr Gwynllŵg
Llan-bedr Gwynllŵg
Gwynllŵg
Caerdydd
CF3 2TN

Ffôn: +44(0)1633 680009

E-bostevents@peterstonelakes.co.uk

Gwefanwww.peterstonelakes.co.uk

Mae cyfleusterau’n cynnwys: 

  • System aerdymheru
  • Wi-Fi am ddim
  • Digon o le parcio am ddim
  • Sgrîn a thaflunydd
  • Siart troi 

Ystafell

Capasiti 

H (m)

Ll (m)

U (m)

Crystal Suite

75

25

15

3

Fairways Suite

50

 

 

 

 

TRA103805 24/06/2019