Rodney Parade

Rodney-Parade-Conference-Suite

Wedi’i leoli yng nghanol y ddinas, mae Rodney Parade yn gartref i Ddreigiau Casnewydd Gwent, Clwb Rygbi Casnewydd a Chlwb Pêl-droed Casnewydd.

Mae’r cyfleusterau o’r radd flaenaf sydd wedi’u gosod ar safle rygbi mawreddog yn gyfuniad perffaith o draddodiad a chyfleusterau modern.

Mae mynediad hawdd i’r rhwydwaith ffordd, bysus a’r rheilffordd, gyda digon o leoedd parcio am ddim ar y safle.

Agorodd y ganolfan gynadledda o’r radd flaenaf gwerth £7 miliwn yn 2011 gyda chyfleusterau gan gynnwys ystafelloedd o bob maint yn wynebu’r cae chwarae.

Mae pob ystafell yn cynnig lleoliad unigryw, sy’n ein galluogi i fodloni pob math o ymholiad gyda phrisiau sy’n cyd-fynd.

Mae cyfleusterau bar a chorfforaethol helaeth ym mhob rhan o’r safle. O ystafell gyfarfod sengl i’r cae chwarae cyfan ar gyfer cynhadledd, gallwn fodloni eich gofynion.

Cyswllt 

Cyfeiriad:

Rodney Parade
Rodney Road
Casnewydd
NP19 0UU

Ffôn: +44(0)1633 674955

E-bost:  events@dragonsrugby.wales

Gwefan:  www.dragonsrugby.wales 

Cyfleusterau

• Gwledd i hyd at 300 o bobl

• Wi-Fi am ddim

• Parcio am ddim ar y safle

Gallwch weld crynodeb o’r lleoedd sydd ar gael, ynghyd â’r capasiti yn ôl amrywiaeth o gynlluniau ystafell, a meintiau’r ystafelloedd o ran hyd, lled ac uchder.

Ystafell

 Theatr  

 Derbyniad  

 Ystafell fwrdd  

 Gwledd  

Ystafell Fusnes

300

300

130

300

Prif Lolfa

100

150

35

90

Ystafell Addysg

100

100

35

90

Ystafelloedd Lletygarwch

12

12

8

Dd/B

Ystafelloedd Lletygarwch

20

20

12

Dd/B

Ystafelloedd Lletygarwch

24

24

18

Dd/B

Bar Snelling

Dd/B

150

Dd/B

Dd/B

Ystafell Aberhonddu

80

80

Dd/B

80

Neuadd Rodney

200

300

Dd/B

150

 

TRA103695 17/06/2019