Siambrau Brenhinol, Ystafell Gynadledda Coleg Gwent

Coleg-Gwent-Royal-Chambers-Business-Edge-Newport-(300x149)

Mae Coleg Gwent yn cynnig amrywiaeth o gyfleusterau cynadledda a hyfforddi am brisiau cystadleuol dros ben.

Mae’r lleoliad hwn yn y Siambrau Brenhinol hanesyddol, a adnewyddwyd yn ddiweddar, yn cynnig dewis helaeth o ofod yn llawn cyfleusterau ar gyfer busnesau a sefydliadau i gynnig digwyddiadau hyfforddi, seminarau, cyfarfodydd, gweithdai a chyflwyniadau.

Mae pum ystafell hyfforddi fawr yn y lleoliad, un ystafell TG a thair ystafell atodol/ystafell gyfarfodydd. Mae’r ystafelloedd yn fodern a golau ac yn cynnwys y cyfleusterau diweddaraf un.

Wrth y fynedfa i farchnad hanesyddol Casnewydd, mae’r Siambrau Brenhinol yng nghanol dinas Casnewydd, ac yn gyfleus iawn ar droed o’r orsaf rheilffordd, safleoedd bysus a meysydd parcio.

Ewch i’r wefan i gael rhagor o wybodaeth a thaith fideo o’r cyfleusterau.

Cyfeiriad

Coleg Gwent, Siambrau Brenhinol
3ydd Llawr
Stryd Fawr
Casnewydd
NP20 1FZ

Ffôn: +44(0)1495 333564

Gwefan:  http://www.coleggwent.ac.uk/business

E-bost:  bookings@coleggwent.ac.uk  

 

Mae’r cyfleusterau’n cynnwys:

  • Mynediad cwbl hygyrch
  • Cysylltedd WIFI
  • System aerdymheru
  • System sain / gweledol cyfunol
  • Taflunydd LCD
  • Byrddau Gwyn Rhyngweithiol
  • Sain cwmpasol
  • Cylch clywed
  • Galwadau cynadledda
  • Fideo-gynadledda

Ystafell

Capasiti

Ystafell hyfforddi 1            

20

Ystafell hyfforddi 2

20

Ystafell hyfforddi 3

20

Ystafell hyfforddi 4

17

Ystafell gyfarfod 1

10

Ystafell gyfarfod 2

10

Ystafell gyfarfod 3

4

 

TRA104158  01/07/2019