Gwesty Llaneirwg

St-Mellons-Hotel-and-Spa

Mae’r gwesty mewn lleoliad heddychlon yng nghefn gwlad, ac eto dim ond 5 munud i ffwrdd o gyffordd 28 yr M4.

Mae ganddo ystafelloedd cyfarfod pwrpasol y gellir eu haddasu a chyfraddau dydd a phreswyl o bris da, ynghyd â gwasanaeth proffesiynol a sylwgar ac amgylchedd hamddenol a chyfeillgar.

Mae’r gwesty’n gyfuniad o drysor cudd yng nghanol gerddi hyfryd. Mae’r cyn-glwb bonheddwyr Edwardaidd yn dal i gynnal ei draddodiadau hanesyddol o ran lletygarwch gan eu huno â holl rinweddau gwesty gwledig o fry.

Gellir gweld y cyfuniad hwn o’r hen a’r newydd ym Mwyty Llanarthen sy’n uno elfennau modern Seisnigaidd ag elfennau traddodiadol Cymreig.

Beth bynnag yw’r cyfarfod, Gwesty St Mellons yw’r dewis perffaith.

Cyswllt 

Gwesty St Mellons
Cas-bach
Casnewydd 
CF3 2XR

Ffôn: +44 (0)1633 680355

E-bostreservations@stmellonshotel.com

Gwefanhttps://stmellonshotel.com/conferences

Cyfleusterau 

  • 41 o ystafelloedd gwely, gan gynnwys ystafelloedd i deuluoedd
  • Gerddi, patio a theras
  • Bwyty a bar
  • Wi-Fi
  • Parcio am ddim

Gofod a chapasiti yn ôl amrywiaeth o gynlluniau ystafell, a meintiau’r ystafelloedd o ran hyd, lled ac uchder.

Ystafell

Theatr 

Ystafell ddosbarth 

Ystafell fwrdd 

Arlwyo 

H

Ll

U

Ystafell Ddawns

220

80

Dd/B

160

23.5

8

4

Ystafell Caerwrangon

120

45

50

80

11.7

8

4

Teras

100

25

50

100

17.9

9.4

3

Ystafell Caerloyw

70

30

40

50

10

8

4

Ystafell Cas-bach

40

20

30

40

9

5.5

3

Y Llyfrgell

30

25

40

50

7.3

5.5

4

St Mellons One

30

25

40

50

7.3

5.5

3

Ystafell Adam

Dd/B

Dd/B

12

12

5.5

4.9

4

 

TRA103696 17/06/2019