Theatr Dolman

Dolman-Auditorium

Mae gan Theatr Dolman nifer o ystafelloedd, o ystafelloedd cyfarfod bach, i awditoriwm yn cynnwys cyfarpar llawn.

Mae’r theatr ar gael ar gyfer cynadleddau, cyngherddau, ymarferion digwyddiadau a dramâu.

Mae ystod eang o gyfarpar ar gael i’w defnyddio gyda’r ystafelloedd a osodir ac mae’r opsiwn o hurio cyfarpar ar gyfer unrhyw ofynion arbenigol. 

Mae’r theatr yn hawdd cyrraedd ati, gyda mwy na 1200 o fannau parcio gerllaw a gorsafoedd trên bysus ar gael o fewn pellter cerdded.

Mae’r theatr yn hygyrch i’r anabl, ac yn agos i nifer o westai ac adeiladau sy’n cynnig gweithgareddau hamdden, a dim ond 5 munud o Gyffordd 26 yr M4. 

Mae amryw leoedd ar gael sy’n addas ar gyfer gosodweithiau celf, arddangosfeydd ffotograffig ac arddangosiadau ynghyd â bar caffi cyfforddus, trwyddedig.

Mae’r ystafelloedd yn amrywio o ran maint o awditoriwm 400 sedd i ystafell bwrdd gyda lle 20 i o bobl ac mae digon o fannau ymgynnull eraill ar gael hefyd.

Mae’r costau yn dechrau o ddim ond £17.50 yr awr.

Cyswllt

Theatr Dolman 
8 Kingsway Centre
Casnewydd
NP20 1HY

Ffôn: +44(0)1633 263670

E-bost: manager@dolmantheatre.co.uk

Gwefan: www.dolmantheatre.co.uk

Cyfleusterau  

  • Caffi bar trwyddedig
  • Awditoriwm â gwasanaeth
  • Man gosodiadau
  • Lleoliad canolog cyfleus

Gweler isod grynodeb o’r mannau sydd ar gael.  Hefyd, mae Bar Uchaf, sy’n gallu cynnig lle i hyd at 100 o bobl ar gyfer digwyddiad cymdeithasol ar gael, a llawr Mezzanine, sy’n ddelfrydol fel ardal breifat neu ardal eistedd anffurfiol.

Ystafell

Capasiti

H (m)

Ll (m)

Awditoriwm

400

   

Stiwdio Ddawns

     

Ystafell Jiwbilî 

 

13.5

6

Ystafell yr Ysbrydion

 

11

5.5

{Ystafell y Cyngor

20

8

4.5

Y Cyntedd Isaf

 

15

15

Theatr Stiwdio

60/80

10

9.5

 

 

TRA103739 19/06/2019