Glan-yr-afon

Riverfront-Theatre

Mae Glan yr Afon yn ganolfan celfyddydau bywiog ag ystod eang o adloniant byw, gweithdai ac arddangosfeydd am ddim.

Mae’r bar a’r caffi, y staff sy’n barod i helpu a’r amgylchedd hamddenol yn ei wneud yn adeilad cyffrous i’w fwynhau yn ystod y dydd neu gyda’r nos.

Mae’r lleoliad ar lan yr afon yn ddelfrydol i gynnal cyfarfodydd ac arddangosfeydd ac i lansio cynnyrch mewn amgylchedd celfyddydol, gyda golygfeydd o afon Wysg.

Mae cyfleusterau ardderchog i’r anabl yn cynnwys ramp mynediad i’r adeilad, lifft i’r ail lawr, systemau dolen glyw a lleoedd i gadeiriau olwyn yn y ddwy theatr.

Mae parcio i’r anabl ar gael ar ochr yr adeilad.

Cyswllt 

Theatr a Chanolfan Gelfyddydau Glan yr Afon
Ffordd y Brenin
Casnewydd
NP20 1HG

Ffôn: +44(0)1633 656757

E-bost:  riverfront.bookings@newportlive.co.uk

Gwefanhttps://casnewyddfyw.co.uk/


Cyfleusterau

  • Arlwyo a lluniaeth ar gael ar y safle
  • Parcio gerllaw wedi’i dalu
  • Mynediad diwifr i’r we
  • Teledu/DVD, siart droi
  • Yn agos at ganol y ddinas a’r gorsafoedd bysus a threnau
  • Mae gan y prif awditoriwm a’r theatr stiwdio offer clyweledol gyda chymorth technegol a dolen glyw

 

Gweler isod crynodeb o nifer y bobl mae pob lle yn ei ddal.

Ystafell

Theatr

Prif Awditoriwm

493

Theatr Stiwdio

128

Y Bar

200 yn sefyll

Ystafell Gynadledda 

20

Ystafell Gweithdai 1

15


TRA130222 14/06/2019