Canolfan Share

SHARE-Centre-Stow-Hill

Dim ond pum munud o gerdded o ganol y ddinas, mae’r ganolfan SHARE yn lleoliad gwych ar gyfer partïon gyda’r nos, priodasau a derbyniadau partneriaethau sifil. Mae digonedd o olau naturiol yn y brif neuadd yn dod o’r ffenestri mawr, ac mae ardal awyr agored wrth ei hymyl. Mae cyfleusterau caffi a chegin yn y ganolfan a chewch eu defnyddio hefyd.

Lle i hyd at 100 o westeion sydd yn y brif neuadd, ac os oes angen rhagor o le, gellir codi pabell i gynnig lle i 50 gwestai arall.

Gall y tîm eich helpu gyda’r holl drefniadau ar gyfer eich digwyddiad arbennig, gan gynnwys cerddoriaeth, blodau a ffotograffiaeth. Mae cyfarpar TG megis taflunyddion, sgriniau a gliniaduron hefyd ar gael ac maent yn rhan o’r pris llogi ystafell. Cynigir gwasanaethau arlwyo a crèche ar y safle hefyd, a gellir llogi byrddau a chadeiriau ar gyfer digwyddiadau oddi ar y safle.

Manylion Cyswllt

Cyfeiriad

Canolfan SHARE
88 Stow Hill
Casnewydd
NP20 4DW

Ffôn : +44 (0)1633 212782

E-bostinfo@sharecentre.org.uk

Gwefanwww.share-centre.org.uk

Cyswllt:  Nichola Davies

 

Mae cyfleusterau’n cynnwys:

  • Caffi
  • Cyfleusterau cegin
  • Taflunyddion, gliniaduron a sgriniau
  • Ystafell TG gydag 8 gorsaf â rhwydwaith
  • WiFi sydd ar gael trwy’r adeilad cyfan
  • Cyfleusterau crèche
  • Gwasanaethau arlwyo

Gweler isod grynodeb o’r lleoedd sydd ar gael, ynghyd â nifer y bobl y gellir eu rhoi mewn amrywiaeth o gynlluniau ystafell, a dimensiynau ystafelloedd o ran hyd, lled ac uchder.

Ystafell

 Capasiti 

 H (m)

 Ll (m)

 U (m)

Prif Neuadd 

100

10

9

2.5

Neuadd a Phabell

150

 

 

 

Ystafell TG

16

 6.4

 4.8

 

Ystafell Vinci

10

 5.2

 4.3

 

Ystafell Gwynllyw

12

 4.8

 4.8

 


 


TRA103203 14/06/2019