Ystafell Bwrdd Bragdy Tiny Rebel

Tiny Rebel boardroom

Mae Tiny Rebel yn fragdy llwyddiannus iawn sydd wedi ehangu'n gyflym i farchnadoedd byd-eang ac hefyd wedi ennill ‘Champion Beer of Britain’, ymhlith gwobrau eraill.

Mae gan y lleoliad hwn ystafell bwrpasol i’r Bwrdd, sydd â seddi i 16, gyda ffenestri llawr i’r nenfwd ac offer clyweled ardderchog.

Fe'i lleolir mewn man tawel uwchben bar a'r bwyty bragdy, a gellir trefnu teithiau i weld y broses gynhyrchu yn y bragdy.

Y gost llogi o 9am-5pm yw £150, neu £25 yr awr, sy'n cynnwys defnyddio'r offer AV, ynghyd â the a choffi am ddim. Mae cinio ar gael am gost ychwanegol.

Cyswllt 

Cwmni Bragdy Tiny Rebel
Ystad Ddiwydiannol Wern
Tŷ-du
Casnewydd
NP10 9FQ

Ffôn: +44(0)1633 973727

E-bost: brewerybar@tinyrebel.co.uk

Gwewww.tinyrebel.co.uk


Cyfleusterau

  • Parcio am ddim
  • Ystafell gynadledda bwrpasol
  • Mynediad i'r anabl
  • Teledu sgrin lydan gyda HDMI neu gysylltiad WiFi
  • Siart troi
  • Te a choffi wedi’i gynnwys
  • Arlwyo ar gael