Tŷ Tredegar

Tredegar-House-Brewhouse-function-room

Mae Tŷ Tredegar yn cynnig lleoliad unigryw ar gyfer cynadleddau, arddangosfeydd, priodasau, cyfarfodydd a digwyddiadau ag arlwyo.

Mae’r Ystafell Morgan yn addas ar gyfer ystod eang o ddigwyddiadau o gyfarfodydd, cynadleddau, partïon a derbyniadau gyda bar ac mae ardal ar gyfer gweini te, coffi a chinio.

Manylion Cyswllt

Tŷ Tredegar
Pencarn Way
Casnewydd 
NP10 8YW

Ffôn: +44(0)1633 815880

E-bosttredegar@nationaltrust.org.uk

Gwefan: www.nationaltrust.org.uk/tredegarhouse

 

Mae cyfleusterau’n cynnwys:

  • Cyfleusterau cynadledda ar gael
  • Teithiau o amgylch y Tŷ ar gael

 

TRA103742  24/06/2019