Campws Canol y Ddinas Prifysgol De Cymru

City-Centre-University-Campus-exterior

Mae’r adeilad modern hwn yng nghampws y ddinas wedi’i leoli ar lannau Afon Wysg yng nghalon canol y ddinas gyda mynediad hawdd i’r orsaf reilffordd a bysus, i’r siopau a chyfleusterau eraill.

Agorwyd yr adeilad ym mis Ionawr 2011 ac mae ei gyfleusterau pwrpasol yn ddelfrydol ar gyfer cynnal cyfarfodydd bwrdd, arddangosfeydd a seminarau.

Mae modd addasu capasiti a chynllun yr ystafelloedd cynadledda a chyfarfod, ac mae’r cyfleusterau’n cynnwys ystafelloedd dosbarth, darlithfeydd ac ystafell fideo-gynadledda o’r radd flaenaf.

Mae gan bob ystafell cyfarfod ac ystafell ddosbarth gyfrifiaduron a thaflunyddion data ac mae modd cysylltu â’r we yn y rhan fwyaf ohonynt.

Gellir cofrestru am gysylltiad WiFi hefyd ar y campws.

Cyswllt 

Campws Dinas Casnewydd 
Prifysgol De Cymru
Heol Wysg
Casnewydd
NP20 2BP

Ffôn: (01443) 482002 

Gwefanwww.uswconferenceservices.co.uk

E-bostevents@southwales.ac.uk

Mae cyfleusterau’n cynnwys:

• Pedair darlithfa â chyfleusterau clyweledol llawn

• Gwasanaeth arlwyo ar gael

• Lleoliad academaidd

• Mynediad i’r anabl

• Man agored helaeth sy’n addas ar gyfer arddangosfeydd

• Ystafell fwrdd ar y to

• Ystafelloedd ymneilltuo

Gallwch weld crynodeb o’r lleoedd sydd ar gael, ynghyd â nifer y bobl y gellir eu rhoi mewn amrywiaeth o gynlluniau ystafell, a meintiau ystafelloedd o ran hyd, lled ac uchder.

Ystafell

 Darlithfa 

 Ystafell ddosbarth

 Ystafell fwrdd

 Arlwyo 

Ystafell fwrdd

Dd/B

Dd/B

24

Dd/B

Darlithfa 1

106

Dd/B

Dd/B

Dd/B

Darlithfa 2

136

Dd/B

Dd/B

Dd/B

Darlithfa 3

186

Dd/B

Dd/B

Dd/B

Darlithfa Berfformio 4

141

Dd/B

Dd/B

Dd/B

18 Ystafell ddosbarth

Dd/B

Capasiti amrywiol

Dd/B

Dd/B

5 Ystafell gyfrifiadurol

       

 


TRA103201 14/06/2019