Gwarchodfa Natur Gwlyptiroedd Casnewydd

Wetlands-Visitor-Centre

Ynghanol Gwarchodfa Natur heddychlon, mae’r cyfleusterau yng Ngwarchodfa Gwlyptiroedd Casnewydd yn ddihangfa hyfryd o’r swyddfa ac yn lleoliad bendigedig am amrywiaeth o ddigwyddiadau corfforol.

Mae parcio am ddim ar y safle, ac mae’r ffi archebu yn cynnwys mynediad i’r warchodfa ynghyd â’r ganolfan ymwelwyr, siop a chaffi. Gellir trefnu taith o’r warchodfa fel saib anarferol ac adfywiol yn ystod cyfarfod neu ddiwrnod allan.

Mae te a choffi Masnach Deg, bisgedi a chacennau cartref ar gael. Mae arlwyo ar gael, neu gall y cynrychiolwyr ddefnyddio’r caffi.

I gyrraedd y warchodfa dilynwch yr arwyddion ‘hwyaden frown’ o Barc Manwerthu Casnewydd ar yr A48.

Manylion Cyswllt

Cyfeiriad

Gwarchodfa Gwlyptiroedd 
West Nash Road
Casnewydd
NP18 2BZ
Cyfeirnod grid: ST 334834

Ffôn: +44(0)1633 636363

Cyswllt: Steve Jones

Gwefan: www.rspb.org.uk

 

Mae’r cyfleusterau sgrîn yn cynnwys

  • Siart troi a stondin
  • Taflunydd digidol (angen gwefru)
  • Parcio am ddim ar y safle
  • Arlwyo ar gael

Gweler isod grynodeb o nifer y bobl y gall y cyfleuster eu dal mewn amrywiaeth o osodiadau.

Ystafell

Theatr

Ystafell ddosbarth

Ystafell fwrdd

Lolfa Glan Llyn

25

-

12

Ystafell Addysg

80

40

30TRA103806 24/06/2019