Hyfforddiant hylendid bwyd

Mae hyfforddiant hylendid bwyd yn hanfodol ar gyfer gweithrediad diogel busnes bwyd, p’un a ydych yn siop gornel fach neu eiddo arlwyo mawr.

Mae hyfforddi trinwyr bwyd yn ystyriaeth yn yr asesiad Graddfa Hylendid Bwyd Cyhoeddus.  

Archebwch eich cwrs hyfforddiant hylendid bwyd gyda Chyngor Dinas Casnewydd

Cyrsiau hyfforddi

Gall tîm diogelwch bwyd Cyngor Dinas Casnewydd ddarparu hyfforddiant hylendid bwyd Lefel Sylfaen Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd (CIEH) (yr hen Lefel 2) i fusnesau bwyd ar draws de-ddwyrain Cymru.  

Mae cyrsiau hyfforddi yn costio £50 yr un, ac yn cael eu cynnal yng Nghanolfan Ddinesig Casnewydd:  

Course title 

 Date

 Venue

 Places 

CIEH Level 2 Food Hygiene 5 Chwefror 2020 Civic Centre  10
CIEH Level 2 Food Hygiene 20 Mai 2020 Civic Centre  10
CIEH Level 2 Food Hygiene 2 Medi 2020 Civic Centre  10
CIEH Level 2 Food Hygiene 3 Rhagfyr 2020 Civic Centre  10

Rhaid i o leiaf 10 o bobl archebu er mwyn i'r cwrs gael ei redeg.  

Mae'r cwrs yn para tua 6 awr a byddwch yn cael eich hyfforddi gan staff iechyd yr amgylchedd, yn derbyn deunydd cwrs a thystysgrif ar ôl cwblhau'r prawf aml-ddewis byr ar y diwedd. 

Cwblhewch y ffurflen archebu cyrsiau hyfforddi bwyd (pdf)  

Nodwch fod rhaid talu am y cyrsiau ymlaen llaw

Cynnal digwyddiad hyfforddiant

Gallwn ddarparu hyfforddiant yn eich lleoliad os oes gennych nifer fawr o staff i'w hyfforddi a bod gennych y cyfleusterau angenrheidiol.

Ar gyfer grwpiau mawr mae’n bosib y ceir cyfradd ddisgownt.

Cyswllt

E-bostiwch y tîm diogelwch bwyd ar iechyd.amgylcheddol@casnewydd.gov.uk gydag unrhyw ymholiadau.