Masnachu ar y stryd

Os ydych chi'n gwerthu neu'n cynnig gwerthu unrhyw eitem ar y stryd, efallai bydd angen trwydded arnoch. 

Mae'r holl strydoedd o fewn ffiniau dinas Casnewydd yn 'strydoedd cydsyniad' ac mae'n rhaid i unrhyw un sydd eisiau gwerthu eitemau o drelar neu stondin ar y stryd gael cydsyniad masnachu ar y stryd yn gyntaf.

Bydd angen i fasnachwyr stryd sy'n gwerthu bwyd poeth ar ôl 11.00pm gael trwydded o dan Ddeddf Trwyddedu 2003 hefyd. 

Nid oes angen cydsyniad masnachu ar y stryd arnoch:

  • os ydych chi'n masnachu fel pedler o dan drwydded a roddwyd gan awdurdod heddlu

  • os ydych chi'n fasnachwr marchnad sy'n gweithredu ar safle marchnad drwyddedig

  • os ydych chi'n werthwr papurau newyddion sy'n gwerthu papurau newyddion a chyfnodolion yn unig

Gwneud cais am ganiatâd masnachu ar y stryd 

Gwneud cais am ADNEWYDDU caniatâd masnachu ar y stryd 

Lawrlwytho Polisi'r Cyngor ar Fasnachu ar y Stryd (pdf) 

 Ffioedd masnachu ar y stryd

Masnachwr

Ffi gychwynnol      

Masnachwr symudol    

Statig

Dyddiol

£0

£50.84

£50.84*

Wythnosol

£0

£101.67

£101.67*

Misol

£56.24

£135.20

£281.22

Tri-misol

£168.73

£168.73

£393.70

Blynyddol

£168.73

£3337.46

£899.89

Canol y ddinas

£168.73

Dd/B

£2812.16 (blwyddyn lawn)

 

*Please see Section 1, Sub-Section 6 of the Street Trading Policy (pdf), re: Special Events.

Cysylltu

Gofynnwch am y tîm trwyddedu yng Nghyngor Dinas Casnewydd neu anfonwch e-bost at environment.licensing@newport.gov.uk