Trwyddedu Tacsis

Polisi Cerbydau Hacni a Llogi Preifat (pdf) Cyngor Dinas Casnewydd

Trwyddedau Cerbydau Hacni a llogi preifat: 

Ffioedd

Gweler y ffioedd trwyddedu presennol.

Lawrlwythwch Ffioedd cerbydau hacni (tariff tacsi) (pdf)

Amodau

Cyswllt

E-bostiwch trwyddedu.amgylcheddol@casnewydd.gov.uk neu cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd  a gofyn am y tîm trwyddedu. 

Efallai bod gennych ddiddordeb hefyd yn y canlynol...

 Rhestr o weithredwyr tacsis Casnewydd   

  Cerbydau hygyrch i gadair olwyn (pdf)