Cysylltwyr Cymunedol

Covid-19: social groups are cancelled until further notice, links to online or telephone support are available.


Gadewch i gysylltwyr cymunedol Casnewydd roi gwybod i chi am weithgareddau, grwpiau a chlybiau lleol. 

Gallwn roi manylion a rhifau cyswllt ar gyfer gweithgareddau, gwasanaethau a chymorth.

Mae cysylltwyr cymunedol yn gweithio gydag unigolion, grwpiau a sefydliadau ledled ardal Casnewydd i roi gwybodaeth a chyngor ynglŷn â chymorth, eich helpu i ddod o hyd i weithgareddau yn eich ardal a’ch helpu i gwrdd â mwy o bobl yn eich cymuned.

Mae Dewis Cymru yn rhoi gwybodaeth am wasanaethau yn eich ardal

Cysylltwyr Cymunedol i Ofalwyr

Os ydych yn gofalu am rywun sy’n methu ymdopi gartref heb gymorth, gall ein cysylltwyr cymunedol i ofalwyr eich helpu i gael gwybodaeth am wasanaethau a gweithgareddau cymorth lleol, rhoi gwybodaeth am sefydliadau gwirfoddol a’ch helpu i ail-gysylltu gyda’ch cymuned.   

Cysylltwch â'r cysylltwyr cymunedol

neu lawrlwythwch a phostiwch ffurflen gais cysylltwr cymunedol (pdf)

Mae cysylltwyr cymunedol yn hybu grwpiau cymdeithasol lleol ac yn tynnu sylw at grŵp gwahanol bob mis – pam na soniwch chi wrthym am eich grŵp chi?  

Cysylltu 

Am ragor o wybodaeth e-bostiwch community.connectors@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 656656 a gofyn am y cysylltwyr cymunedol.