Cydraddoldebau a'r Gymraeg

Newport City Council is committed to making Newport a more inclusive city for everyone.

Read the documents below to find out how we are promoting equality, diversity and the Welsh language within the city.  

Lawrlwythwch a darllenwch y cynllun Cydraddoldeb Strategaethol â'r Amcanion Cydraddoldeb 2020-2024 (Drafft)

Darllen am ac adrodd ar drais ar sail casineb 

Dogfennau Perthnasol

Lawrlwythwch yr Adroddiad Blynyddol ar y Cynllun Cydraddoldeb Strategaethol 2018-19 (pdf)

Lawrlwythwch yr Adroddiad Blynyddol ar y Cynllun Cydraddoldeb Strategaethol 2017-2018 (pdf)

Lawrlwythwch yr Adroddiad Blynyddol ar y Cynllun Cydraddoldeb Strategaethol 2016-2017 (pdf)

Cyllideb 2015/2016 a'r Cynllun Ariannol Tymor Canol (Saesneg) (pdf) gan gynnwys Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb tud.12; Atodiad 11 - Materion Cydraddoldeb tud.106-177.