Newyddion

Cronfa i roi hwb i adeiladau yng nghanol y ddinas

Wedi ei bostio ar Thursday 22nd August 2019

Mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi sicrhau £1miliwn i gefnogi ailddatblygu adeiladau sy'n wag neu nad ydyn nhw'n cael eu defnyddio'n ddigonol yng nghanol y ddinas.

Gwnaeth gais llwyddiannus i gynllun cyllid ad-daladwy Llywodraeth Cymru, sy'n cynnig benthyciadau di-log i ddefnyddio adeiladau eto.

Mae gan ddatblygwyr a buddsoddwyr sydd â chynlluniau wedi eu datblygu ar gyfer projectau tan ddydd Gwener 20 Medi i gyflwyno mynegiant o ddiddordeb i'r cyngor.

Rhaid bod y projectau hyn yn ymwneud ag eiddo o fewn ardal ddiffiniedig canol y ddinas, lleihau eiddo gwag neu nad ydyn nhw'n cael eu defnyddio digon ac annog defnydd mwy cynaliadwy megis swyddfeydd, eiddo preswyl, hamdden neu wasanaethau allweddol.

Mae rhagor o fanylion am y cynllun, a sut i wneud cais, yn  http://www.newport.gov.uk/cy/About-Newport/Regeneration/Town-Centre-Repayable-Funding-Scheme.aspx

Dywedodd y Cynghorydd Jane Mudd, Aelod Cabinet y Cyngor dros Adfywio a Thai: "Mae hwn yn gyfle gwych ar gyfer pobl sydd â phroject cynhwysfawr ac ystyrlon i roi cychwyn arno gyda chyllid gan y cyngor.

Rydym eisoes yn gweld eiddo manwerthu gynt yn cael eu trawsffurfio'n gartrefi, swyddfeydd a mannau hamdden, a bydd y cynllun hwn yn cyfrannu at ein huchelgais parhaus i greu canol mwy cynaliadwy, amrywiol a bywiog i'r ddinas."

 

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.