Newyddion

Cyngor yn anfon cydymdeimladau at ddioddefwyr y trasiedi yn Seland Newydd

Wedi ei bostio ar Friday 15th March 2019

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn hedfan baneri'r Ganolfan Ddinesig ar hanner mast heddiw yn dilyn y marwolaethau ofnadwy yn Seland Newydd.

Dywedodd y Cynghorydd Debbie Wilcox, Arweinydd y Cyngor: "Mae ein cydymdeimladau gyda theuluoedd a ffrindiau pawb yr effeithiwyd arnynt gan y digwyddiadau erchyll yn Seland Newydd a phawb yn y wlad a ledled y byd sydd wedi tristáu gyda'r hyn sydd wedi digwydd. Safwn gyda'n gilydd yn erbyn y sawl sy'n dod â therfysgaeth i mewn i gymunedau."

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.