Newyddion

Gall golffwyr helpu'r Maer i godi arian ar gyfer elusen

Wedi ei bostio ar Tuesday 26th March 2019
Mayor Malcolm Linton and mayoress

Mayor and Mayoress Councillor Malcolm Linton and Mrs Sharon Linton

Mae diwrnod llawn o golffio a phryd gyda’r nos ac adloniant oll yn rhan o ddigwyddiad arbennig a drefnir i helpu Maer Casnewydd, y Cynghorydd Malcolm Linton, godi arian ar gyfer ei elusennau enwebedig.

Mae’r diwrnod golff elusennol arbennig yn digwydd ddydd Mercher 17 Ebrill yng Ngwesty’r Celtic Manor.

Bydd y digwyddiad yn codi arian ar gyfer elusennau'r Maer, Cymdeithas Clefyd Niwronau Echddygol ac Epilepsy Action Cymru.

Y noddwr ar gyfer y digwyddiad yw Engie sy’n cefnogi’r elusen digartrefedd Llamau sy’n helpu pobl ifanc rhwng 16 a 21 oed nad ydynt yn gallu byw gyda’u teuluoedd neu sydd ar eu pen eu hunain i ddod o hyd i lety addas.

Mae’r diwrnod golff elusennol yn dechrau gyda derbyniad brecwast, ac yna bydd y gêm golff yn dechrau am 11am.

Mae tîm pedwar pêl yn costio £360 ac mae hynny’n cynnwys chwarae golff, pryd gyda’r nos ac adloniant.  Gall partneriaid hefyd ymuno yn y digwyddiad gyda’r nos a chymryd rhan drwy fynd i’r pryd a mwynhau’r adloniant am bris tocyn o £35.

Mae lleoedd yn dibynnu ar argaeledd.  Gall unrhyw un sydd â diddordeb mewn cymryd rhan e-bostio corporate.events@newport.gov.uk <mailto:corporate.events@newport.gov.uk> am ragor o fanylion.

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.