Newyddion

Dysgu wyneb yn wyneb i ddisgyblion cynradd ar ddiwedd y tymor

Wedi ei bostio ar Friday 11th December 2020

Bydd ysgolion cynradd Casnewydd yn darparu dysgu cyfunol yn hytrach na gwersi wyneb yn wyneb ar ddau ddiwrnod olaf y tymor, 17 a 18 Rhagfyr.

Dywedodd Aelod Cabinet dros Addysg a Sgiliau Cyngor Dinas Casnewydd, y Cynghorydd Gail Giles:

"Mae'r penderfyniad hwn wedi'i wneud oherwydd y cynnydd sylweddol mewn achosion yng Nghasnewydd. Ein blaenoriaeth yw cadw Casnewydd yn ddiogel, amddiffyn aelodau mwy agored i niwed ein cymuned a lleihau'r straen ar ein gwasanaeth iechyd.

"Mae wedi bod yn benderfyniad anodd gan ein bod yn gwybod y bydd yn effeithio ar rieni a gofalwyr.

"Bydd athrawon yn parhau i gyflwyno gwersi ar ddau ddiwrnod olaf y tymor i ddisgyblion cynradd a fydd yn sicrhau na fydd disgyblion gyda'i gilydd mewn ystafelloedd dosbarth am wythnos cyn llacio rhywfaint ar y rheolau ar gyfer cyfnod yr ŵyl, yn unol â chanllawiau Covid-19 Llywodraeth Cymru.

"Rydym yn gobeithio y bydd hyn yn helpu teuluoedd i gael Nadolig hapus ac iach."

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.