Newyddion

Decaying tree to be removed from Belle Vue Park

Wedi ei bostio ar Wednesday 18th March 2020

Bydd Cyngor Dinas Casnewydd yn gwneud gwaith yn ddiweddarach y mis hwn i dynnu coeden o Barc Belle Vue.

Mae gan y goeden ffwng braced Ganoderma sy'n effeithio ar ei chyflwr strwythurol, ac felly penderfynwyd am resymau diogelwch i dynnu'r goeden fel mater o frys.

Mae tîm coed y Cyngor wedi bod wrthi'n monitro'r goeden am saith mlynedd gydag arolygon diogelwch cyffredinol a phrofion canfod pydredd uwch.

Mae'r prawf diweddaraf a gynhaliwyd yn gynharach eleni yn dangos bod y goeden wedi pydru ymhellach a bod y Cyngor wedi gorfod gwneud y penderfyniad anodd i dynnu'r goeden sy'n peri risg i ddiogelwch y cyhoedd sy’n defnyddio'r llwybr wrth ei hymyl.

Bydd tynnu'r goeden yn ddiogel hefyd yn helpu i ddiogelu'r rhaeadrau hanesyddol gwreiddiol y mae'r goeden yn eistedd uwchben.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i http://www.newport.gov.uk/cy/Planning-Housing/Trees/Trees.aspx

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.