Newyddion

Galw am gyflogwyr ar gyfer ffair swyddi flynyddol Casnewydd

Wedi ei bostio ar Friday 19th July 2019

Mae Cyngor Dinas Casnewydd a'r Ganolfan Byd Gwaith yn cynnal ffair swyddi flynyddol y ddinas ddydd Iau 12 Medi yng Nghanolfan Casnewydd.

Mae nifer o gwmnïau eisoes wedi cofrestru ar gyfer y digwyddiad poblogaidd, ond mae dal amser ar ôl i gwmnïau a darparwyr hyfforddiant gadw lle.

Yn flaenorol, mae'r ffeiri wedi denu miloedd o bobl sy'n chwilio am waith neu gyfleoedd newydd i roi hwb i'w sgiliau a chymwysterau.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Addysg a Sgiliau ar Gyngor Dinas Casnewydd, y Cynghorydd Gail Giles: "Mae'r ffair swyddi yn ddyddiad pwysig yng nghalendr digwyddiadau'r ddinas, gan ei fod yn dwyn ynghyd ystod eang o gyflogwyr a cheiswyr swyddi brwd sydd â llawer i gynnig.

 "Byddwn yn annog cwmnïau yng Nghasnewydd sy'n chwilio am gyflogeion newydd i gysylltu â'r tîm i sicrhau eu bod nhw'n rhan o'r digwyddiad blynyddol hynod lwyddiannus hwn."

Cadwch lygad am ragor o wybodaeth ar y ffair swyddi dros yr wythnosau nesaf.

Gall cwmnïau neu ddarparwyr hyfforddiant sydd am gymryd rhan gysylltu â caryn.grimes@newport.gov.uk 

 

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.