Gofyn am rywbeth

CRM - Save time small welsh

Gallwch wneud cais, adrodd neu dalu am wasanaethau’r cyngor ar-lein ar adeg ac mewn lleoliad sy’n addas i chi.

Drwy greu cyfrif, gallwch weld ymholiadau blaenorol neu dracio cynnydd ceisiadau presennol. Fel arall, gallwch fewngofnodi fel gwestai.

Mae ap newydd hefyd ar gael i’w lawrlwytho o siop apiau eich darparwr – chwiliwch am ‘Fy Nghasnewydd’.

Gofynnwch am wasanaeth gan Gyngor Dinas Casnewydd