Awgrymu eitem i'w chraffu arni

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn croesawu eich sylwadau ar themâu sy'n cael eu hystyried gan y pwyllgor Craffu a'ch awgrymiadau ynghylch unrhyw faterion rydych chi'n credu y dylwn ymchwilio iddynt. 

E-bostiwch scrutiny@newport.gov.uk neu cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd a gofynnwch am y tîm craffu i gael rhagor o wybodaeth. 

TRA91929 4/10/18