Hysbysiadau peifatrwydd

Mae ein hysbysiadau preifatrwydd yn rhoi gwybodaeth i chi am y math o ddata personol a gasglwn gennych er mwyn darparu gwasanaethau’r cyngor. 

Rydym yn cynhyrchu hysbysiadau preifatrwydd am y gwahanol wasanaethau a ddarparwn ac mae’r hysbysiadau’n esbonio’n glir:

  • yr hyn a wnawn gyda’r data hwn
  • p’un a ydym yn ei rannu
  • pa mor hir yr ydym yn cadw’r data

Gallwch weld ein hysbysiadau preifatrwydd cyhoeddedig isod ac hefyd ar y dudalen gwasanaeth perthnasol.

Hysbysiadau preifatrwydd

Adult and community services (pdf)

Council tax reduction (pdf)

Discretionary housing payments (pdf)

Housing benefit (pdf)

Ymgeisio am swydd (pdf)    

Treth y Cyngor (pdf)

Trwyddedau parcio (pdf)

Gwasanaeth cofrestru etholiadol (pdf)

Gwasanaeth cwsmer (pdf) 

Enwi a rhifo strydoedd (pdf)

Adfywio cymunedol (pdf)

Afiechydon trosglwyddadwy (pdf)

Dewisiadau Cartref  (pdf)

Digartrefedd (pdf)

Arcêd y Farchnad (pdf)

Amgueddfa – rheoli casgliadau (pdf)

Amgueddfa – e-bost (pdf)

Amgueddfa – caniatâd i ddefnyddio ffotograff (pdf)

Amgueddfa – defnyddio delweddauuseum (pdf)

Gwasanaethau rheoliadol (pdf)

Derbyn i Ysgolion (pdf)

Ellen Ridge (pdf)

TRA88666 31/07/2018