Hysbysiadau peifatrwydd

Mae ein hysbysiadau preifatrwydd yn rhoi gwybodaeth i chi am y math o ddata personol a gasglwn gennych er mwyn darparu gwasanaethau’r cyngor. 

Rydym yn cynhyrchu hysbysiadau preifatrwydd am y gwahanol wasanaethau a ddarparwn ac mae’r hysbysiadau’n esbonio’n glir:

  • yr hyn a wnawn gyda’r data hwn
  • p’un a ydym yn ei rannu
  • pa mor hir yr ydym yn cadw’r data

Gallwch weld ein hysbysiadau preifatrwydd cyhoeddedig isod ac hefyd ar y dudalen gwasanaeth perthnasol.

Hysbysiadau preifatrwydd

Addasu Ysgolion yn Ysgolion Ardal i ofalu am blant (pdf)

Adfywio cymunedol (pdf)

Afiechydon trosglwyddadwy (pdf)

Amgueddfa – rheoli casgliadau (pdf)

Amgueddfa – e-bost (pdf)

Amgueddfa – caniatâd i ddefnyddio ffotograff (pdf)

Amgueddfa – defnyddio delweddauuseum (pdf)

Arcêd y Farchnad (pdf)

Bathodyn Glas (pdf)

Budd-dal Tai (pdf)

Business rates (pdf)

Cais am Drwydded Hebryngwr (pdf)

Ceisiadau Gwrthrych am Wybodaeth (pdf)

Cerdd Gwent (pdf)

Child employment licence (pdf)

Child performance licence (pdf)

Cludiant o Gartref i’r Ysgol - Gwasanaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol (pdf)

Countryside (pdf)

Cwnsela yn yr Ysgol (pdf)

Cwynion a Chanmoliaethau (pdf)

Defnydd y Tîm Gorfodi Parcio Sifil o Gamerâu Corff (pdf)

Derbyn i Ysgolion (pdf)

Dewisiadau Cartref  (pdf)

Digartrefedd (pdf)

Discretionary housing payments (pdf)

Elective home education (pdf)

Ellen Ridge (pdf)

Enwi a rhifo strydoedd (pdf)

Gostyngiad y Dreth Gyngor (pdf)

Gwasanaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol (pdf)

Gwasanaeth cofrestru etholiadol (pdf)

Gwasanaethau Cwsmeriaid (pdf)

Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol (pdf)

Gwasanaethau rheoliadol (pdf)

Gwent Education Minority Ethnic Service (pdf)

Gwneud cais am swydd (pdf)

Hysbysiad Preifatrwydd Gorfodi Parcio Sifil (pdf)

Hysbysiad Preifatrwydd Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc (pdf)

Involve Newport Citizens Panel (pdf)

Licensing (pdf)

Panel Dinasyddion Cynnwys Casnewydd (pdf)

Partnership team (pdf)

Polisi Cynllunio (pdf)

Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn (pdf)

Trafnidiaeth Teithwyr (pdf)

Treth y Cyngor (pdf)

Trwyddedau parcio (pdf)

Tîm Partneriaeth – Arolwg (pdf)

Ymgeisio am swydd (pdf)