Tryloywder

Cyhoeddir y data hyn yn rhan o ymrwymiad Cyngor Dinas Casnewydd i fod yn agored ac yn dryloyw. 

Mae croeso i chi ailddefnyddio’r setiau data hyn gan ddilyn telerau’r Drwydded Llywodraeth Agored.

Mae rhagor o wybodaeth am y ddeddfwriaeth ar gael gan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

Darllenwch am ymrwymiad y cyngor i rannu gwybodaeth

Rhyddid gwybodaeth

Darllenwch sut mae’r cyngor yn ymdrin â cheisiadau rhyddid gwybodaeth a sut i wneud cais. 

Manylion lwfansau a threuliau cynghorwyr

Lawrlwythwch y Cod Ymddygiad Aelodau (pdf)

Manylion taliadau’r cyngor i gyflenwyr

Cyflogau a graddfeydd y cyngor

Mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi cwblhau ymarfer cyflogau a graddfeydd i werthuso pob swydd NJC yn y gweithlu, a rhoddwyd pob swydd o fewn strwythur 15 gradd. 

Lawrlwythwch y strwythur graddfeydd swyddi (Excel)

Lawrlwythwch bolisi cyflog a gwobrwyo’r cyngor  (pdf)

Darllenwch am ddata angladdau iechyd cyhoeddus

Dewch o hyd i niferoedd disgyblion yng Nghasnewydd  

Manylion Costau cynhyrchu Materion Casnewydd

Gender pay gap

The gender pay gap sets out the difference between the average pay of men and women who work for the council.

We are required to publish our gender pay gap information each year:

Gender pay gap year ending March 2019

Gender pay gap year ending March 2018

Gender pay gap year ending March 2017