Caffis a Pharlyrau Te

Riverside Arts Cafe h

Cafe le Med... ar gyfer prydau traddodiadol ac Ewropeaidd

Fanny's Rest Stop... sy’n agos at y Bont Gludo

Java Coffee House... sy’n gweini coffi crefft

Parc Pantry... caffi a deli yn y gymuned

The Pot... caffi poblogaidd yng nghanol y ddinas

Canolfan Gelfyddydau Glan yr Afon... gyda golygfeydd dros afon Wysg

Sea Wall Tea Rooms... wedi’i leoli wrth ochr llwybr yr arfordir

The Secret Garden... bwyd traddodiadol ychydig yn wahanol

Caffi Tŷ Tredegar... sy’n rhan o eiddo hyfryd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Caffi Gwarchodfa Gwlyptiroedd Casnewydd... gyda golygfeydd o’r Warchodfa a chefn gwlad