Hotel Restaurants

Dining-out-1

Gwesty Hamdden y Celtic Manor

Dewis o wyth bwyty ar draws y gwesty

Gwesty Coldra Court

Tŷ mwg a gridyll, yn ogystal â chiniawau dydd Sul 

Holiday Inn

Amrywiaeth o fwydydd rhyngwladol

Gwesty St Mellons

Plasty Edwardaidd traddodiadol