Grwpiau Darllen

Mae darllen er mwyn pleser yn rhan bwysig o ddatblygu ein hunain a gall wneud gwahaniaeth cadarnhaol i’n bywydau.

Mae grwpiau darllen yn ffordd wych o wneud ffrindiau newydd wrth roi cynnig ar lyfrau newydd 

Mae grwpiau darllen yn ffordd wych o wneud ffrindiau a rhoi cynnig ar wahanol lyfrau 

Mae grwpiau darllen yn ffordd wych o wneud ffrindiau, meithrin cysylltiadau a rhoi cynnig ar lyfrau na fuasech yn dod ar eu traws fel arall.

Yng Nghasnewydd, mae grwpiau darllen yn cwrdd unwaith y mis fel rheol i drafod llyfr a ddewiswyd eisoes gan y grŵp i’r holl aelodau ei ddarllen. 

Os oes gennych diddordeb mewn ymuno â grŵp darllen siaradwch ag aelod o staff yn eich llyfrgell leol a fydd yn fwy na pharod i helpu. 

Grŵp darllen Malpas

Cwrdd: ail ddydd Llun bob mis

Amser: 5.30pm

Ble: Llyfrgell Malpas

Grŵp darllen Ringland

Cwrdd: dydd Gwener olaf bob mis

Amser: 10.30am:

Ble: Llyfrgell Ringland

Grŵp darllen prynhawn Tŷ-du

Cwrdd: Dydd Iau cyntaf bob mis

Amser: 2pm

Ble: Llyfrgell Tŷ-du

Grŵp darllen Rogerstone Roses

Cwrdd: dydd Llun cyntaf bob mis

Amser: dwy sesiwn – 10am a 5pm

Ble: Llyfrgell Tŷ-du