Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Pillgwenlli

Covid-19:

Mae llyfrgelloedd Casnewydd ar agor ar gyfer ymweliadau a drefnwyd yn unig.


Oriau agor

Dydd Llun

  9am - 12pm    ac

  1pm – 4.30pm

Dydd Mawrth

  9am - 12pm

 

Dydd Mercher

  9am - 12pm    ac

  1pm - 4.30pm

Dydd Iau

    AR GAU

 

Dydd Gwener

  9am - 12pm

 

 

Gallwch gael benthyg o gasgliad eang iawn o lyfrau i oedolion a phlant, ieithoedd cymunedol, print mawr a llyfrau clywedol.

Gallwch ofyn am eitem o unrhyw lyfrgell yng Nghasnewydd am ddim.

Ymuno â Llyfrgelloedd Casnewydd

Gwasanaethau

  • mynediad am ddim at y rhyngrwyd ar wi-fi a chyfrifiaduron defnydd cyhoeddus
  • sganiwr
  • argraffu du a gwyn
  • llungopïo 
  • llogi ystafell gyda bwrdd gwyn rhyngweithiol ar gyfer cyfarfodydd a sesiynau hyfforddi

Cysylltu 

Llyfrgell Pillgwenlli, Casnewydd NP20 2GW

Dyma leoliad Llyfrgell Pillgwenlli

Ffôn: (01633) 656656

E-bost:  pillgwenlly.library@newport.gov.uk