Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Ringland

Mae Llyfrgell Ringland yn symud!

Bydd y llyfrgell yn cau ddydd Sadwrn 22 Rhagfyr ac yn ailagor yn y lleoliad newydd ddydd Mercher 2 Ionawr. Mae’r llyfrgell yn symud i: 

Uned 7 yng Nghanolfan Siopa Ringland 

Mae Llyfrgell Ringland yn symud i safle dros dro tra bod gwaith yn cael ei wneud i adnewyddu’r Ganolfan Gymunedol i greu'r Hyb Cymdogaeth newydd. 

Bydd dyddiad dychwelyd pob eitem sydd ar fenthyg ac sydd i’w dychwelyd yn ystod y cyfnod hwn yn cael ei ymestyn gan bythefnos.

Oriau agor

Dydd Llun            9am - 1pm    a          2pm – 5:30pm

Dydd Mawrth      9am – 1pm

Dydd Mercher     9am - 1pm    a          2pm – 5:30pm

Dydd Iau              9am - 1pm    a          2pm – 5:30pm

Dydd Gwener      9am - 1pm    a          2pm – 5:30pm

Dydd Sadwrn      9am – 1pm


 Gallwch gael benthyg o gasgliad eang iawn o lyfrau i oedolion a phlant, ieithoedd cymunedol, print mawr a llyfrau clywedol.

Gallwch ofyn am eitem o unrhyw lyfrgell yng Nghasnewydd am ddim.   

Ymuno â Llyfrgelloedd Casnewydd

Gwasanaethau

  • mynediad am ddim at y rhyngrwyd ar wi-fi a chyfrifiaduron defnydd cyhoeddus
  • sganiwr
  • argraffu du a gwyn
  • llungopïo

Cysylltu 

Llyfrgell Ringland, Canolfan Ringland, Casnewydd NP19 9PS

Dyma leoliad Llyfrgell Ringland

Ffôn: (01633) 656656

E-bost:  ringland.library@newport.gov.uk