Llyfrgelloedd Casnewydd

Libraries_May 2016

Rydyn ni’n diweddaru system rheoli llyfrgelloedd Llyfrgelloedd Casnewydd ac efallai y bydd rhai gwasanaethau’n gyfyngedig yn ystod yr wythnos yn dechrau 18 Chwefror 2019. 

Ni fydd y catalog na mynediad i gyfrifon ar-lein ar gael rhwng 18 a 25 Chwefror, ond gallwch adnewyddu llyfrau drwy e-bostio LION@newport.gov.uk.

Bydd gwasanaethau digidol, fel Bolinda Borrowbox, ar gael ar-lein o hyd. 

Bydd cyfrineiriau aelodau’n cael eu hail-osod, sy’n golygu y bydd angen rhif PIN newydd ar ddefnyddwyr llyfrgell sydd angen mynediad i’w cyfrif ar-lein neu sy’n defnyddio cyfrifiadur rhwydwaith cyhoeddus mewn llyfrgell.

Bydd rhifau PIN newydd ar gael ar ôl 21 Chwefror o unrhyw un o lyfrgelloedd Casnewydd neu drwy e-bostio LION@newport.gov.uk

Bydd dyddiadau benthyg eitemau sydd i’w dychwelyd yn ystod y cyfnod hwn yn cael eu hymestyn. 

Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra tra bod y gwaith hwn yn cael ei wneud.


Chwilio, gwneud cais, adnewyddu

Dod o hyd i eitemau, eu cadw a’u hadnewydd o Lyfrgelloedd Casnewydd. 


Dod i hyd i lyfrgell

Manylion cyswllt, oriau agor a gwasanaethau yn ein llyfrgell leol yng Nghasnewydd


Ymuno â Llyfrgelloedd Casnewydd

Gall pawb dros 16 oed ymuno heddiw ar-lein neu drwy fynd i’w llyfrgell leol


Eich Llyfrgell 24/7

  • lawrlwytho eLyfrau, eLyfrauLlafar ac eGylchgronau ar-lein
  • mynediad am ddim i adnoddau gwybodaeth ar-lein gan gynnwys ffynonellau ymchwil hanes teuluol

Plant a phobl ifanc

Mae croeso i blant o bob oedran ddod i Lyfrgelloedd Casnewydd. 

Gwybodaeth a hanes lleol

Adnoddau i’ch helpu i ddeall hanes a datblygiad Casnewydd

Cyfrifiaduron

Mynediad am ddim i gyfrifiaduron, argraffwyr, sganwyr a chymorth yn eich llyfrgell Casnewydd leol

Digwyddiadau a Gweithgareddau

Amser stori, cymorth chwilio am swydd, hwyl i’r teulu a mwy – dysgwch beth sy’n digwydd yn Llyfrgelloedd Casnewydd. 

Gweler hefyd...

Strategaeth Llyfrgelloedd Casnewydd 2017-2020 (pdf)

Ffioedd a thaliadau Llyfrgelloedd Casnewydd  

TRA97604 15/02/2019