e-Lyfrau, e-Lyfrau Sain, cylchgronau a chomics

WELSH Wales Children's Library

Mae’r gwasanaethau ar-lein hyn yn rhad ac am ddim i aelodau Llyfrgelloedd Casnewydd ac maen nhw’n eich galluogi i gyrchu gwybodaeth gyfeirio a lawrlwytho benthyciadau yn syth i’ch cyfrifiadur neu ddyfais symudol.

Os nad yw eich cerdyn llyfrgell yn cael ei dderbyn gan unrhyw un o’r gwasanaethau efallai bod angen i chi weithredu eich cyfrif e-Lyfr – e-bostiwch LION@newport.gov.uk a dywedwch eich enw wrthym a pha wasanaeth yr ydych yn ceisio ei ddefnyddio. 

Ni all dyfeisiau Amazon eReader (megis Kindle) ddefnyddio’r gwasanaethau hyn ar hyn o bryd.

Download and read instructions to ensure junior library users access appropriate material (pdf).

RBdigital - Wales Children's Library

RBdigital has created a new way of viewing content for our junior users. Download the Wales Children’s Library guide (pdf) to see how, and follow the links below too!

Blwch Benthyg Bolinda

Fel aelod o Lyfrgelloedd Casnewydd gallwch fwynhau e-lyfrau ac e-Lyfrau Sain yn llyfrgell Blwch Benthyg Bolinda:

 • Hyd at bedair eitem ar fenthyg ar unrhyw adeg
 • Cyfnod benthyg o bythefnos
 • Gallwch adnewyddu benthyciad
 • Dychwelyd awtomatig

Bydd angen yr app Borrow Box arnoch er mwyn defnyddio’r adnoddau hyn, lawrlwythwch yr app ar AndroidApple neu Kindle Fire

Mynd i mewn i Flwch Benthyg Bolinda  

Cylchgronau RBdigital

Fel  aelod o lyfrgelloedd Casnewydd mae gennych fynediad at gannoedd o gylchgronau ar-lein:

 • Dim terfyn ar nifer eitemau ar fenthyg
 • I chi eu cadw am byth
 • Hen gyfrolau ar gael
 • Mae angen yr app RB digital er mwyn cael mynediad, lawrlwthwch ef ar AndroidApple neu Kindle

Cael mynediad i Gylchgronau RBdigital 

RB Digital Comics

Os ydych yn hoff o gomics a nofelau graffig RB Digital Comics yn rhoi mynediad dibendraw i nofelau graffig digidol ar unrhyw ddyfais sydd wedi ei gysylltu â’r we.

Mae mwy na 93 o gyhoeddwyr gyda dros 16,000 o gomics a graffig, i gyd am ddim:

 • Dim terfyn ar nifer eitemau ar fenthyg
 • Cyfnod benthyg o un wythnos
 • Dychwelyd awtomatig
 • Bydd angen lawrlwytho’r app RB Digital Comics ar ddyfeisiau symudol

Lawrlwthwch yr app RB digital ar AndroidApple neu Kindle

Mynediad RB Digital Comics

TRA102873 31/05/2019