Prisiau enwi strydoedd a rhifo tai

Cofiwch: Bydd ffioedd rhifo ac enwi strydoedd yn cynyddu ar 14 Chwefror 2020.  Mae’r prisiau newydd i’w gweld isod.

Categori

Ffioedd presennol

Enwi/ailenwi eiddo (nid yw'n berthnasol i eiddo newydd ei adeiladu)

£43.50

Datblygiad llain unigol

£119

Datblygiad 2 lain a mwy

£119 + £43.50 fesul llain ychwanegol

Newidiadau i osodiad datblygiad ar ôl hysbysu

£43.50 fesul llain berthnasol

Ailenwi stryd ar gais y trigolion

£119 + £43.50 fesul eiddo

Cadarnhau cyfeiriad i drawsgludwyr ac ati

£43.50

TRA114978 30/01/20