Oedolion ag anawsterau dysgu (Sgiliau Byw'n Annibynnol (ILS))

I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch neges ebost at community.learning@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 656656 a gofynnwch am Ganolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell (CLLC) Sain Silian. 

Lleoliadau

SS = Canolfan Ddysgu a Llyfrgell Gymunedol San Silian

Current courses
 Code Title  When  Where  Starts  Fee 
 R105  Branching out - exploring the environment  Weds, 10am-12pm  SJ  1 May  £18
 R111  Library skills taster  Mon, 11am-1pm  SJ  10 June  £9
 R112  Drama and dance taster  Mon, 1.30-3.30pm  SJ  10 June  £9
 R113  Welsh castles and customs taster  Tues, 11am-1pm  SJ  11 June  £9
 R114  Positive wellbeing taster  Tues, 1.30-3.30pm  SJ  11 June  £9
 R115  Geography taster  Weds, 11am-1pm  SJ 12 June £9
 R116  Journal travel log taster  Weds, 1.30-3.30pm  SJ 12 June £9
 R117  Voluntary work taster  Thurs, 11am-1pm  SJ 13 June £9
 R118  Shopping with a budget taster  Thurs, 1.30-3.30pm  SJ 13 June £9
 R119  Recycling and upcycling for fun  Tues, 12.15-2.15pm  SJ 21 May £9
 R120  Funky fabric and wonky wood  Weds, 10am-12pm  SJ 22 May £9
 R121  Healthy eating and healthy lifestyle  Thurs, 12.30-2.30pm  SJ 23 May £9

Am ragor o wybodaeth am y cyrsiau hyn neu i gael manylion ynglŷn â sut i gofrestru arnynt, e-bostiwch community.learning@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 656656 a gofynnwch am Ganolfan Ddysgu a Llyfrgell Gymunedol San Silian.