TGAU ac addysg gyffredinol

Code

Title

Start date

Times

Venue

Fee

 

R107

Introduction to teaching assistant

30/04/2019 6.30pm-8.30pm St Julians

£44

 

Anfonwch neges e-bost at community.learning@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 656656 a gofynnwch am Ganolfan Dysgu Cymunedol a Llyfrgell Sain Silian.