Ysgolion

school-children-in-class-1

Covid-19 Diweddariad 8 Ionawr: Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru bydd pob ysgol, coleg ac ysgol annibynnol yn symud i ddysgu ar-lein tan o leiaf 29 Ionawr.

Darllenwch ddatganiad Llywodraeth Cymru.


Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn…

 Ad-drefnu ysgolion            

 Prydau ysgol       

 Gwisg ysgol 

 Fforwm derbyn i ysgolion Casnewydd

 Hygyrchedd a chydraddoldeb   

 Cwynion